Opravdu chcete registraci zrušit?


Kontakty

Organizační výbor ČAH
Čestné předsednictvo prof. Ing. RNDr. Štěpánek, CSc., dr.h.c.
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.
PaedDr. Ivana Ertlová
rektor VUT
rektor VFU
rektor UO
předseda ČAUS
 
Předseda RNDr. Hana Lepková ředitelka CESA lepkova@cesa.vutbr.cz
739 329 845
Místopředsedové Mgr. Jiří Chodníček
Mgr. Petr Hanák
VFU
OU
chodnicekj@vfu.cz
petr.hanak@unob.cz
Sekretář ČAH Mgr. Lukáš Olejníček CESA olejnicek@teamagency.cz
STK RNDr. Eva Slonková
Mgr. Václav Kotrbáček
ČAUS
CESA
eslonkov@seznam.cz
kotrbacek@cea.vutbr.cz
Technické zajištění Marián Kovács CESA kovacs@cesa.vutbr.cz
Ubytování Bc. et Bc. Pavla Vítová
Mgr. Pokorná, Ph.D.
CESA
KaM VUT

vitova@cesa.vutbr.cz

770 127 972

Zdravotní zajištění doc. Blahutková CESA blahutkova@cesa.vutbr.cz
Web Ing. Radek Hranický
Bc. Martin Sýkora
Ing. Anna Kruljacová
VUT
VUT
VUT
ihranicky@fit.vutbr.cz
sykora@websy.cz
anna.kruljacova@vut.cz
PR, Media Mgr. Radana Kolčavová
Mgr. Štenclová
VUT
ČAUS
kolcavova@ro.vutbr.cz
caus-stencel@cuscz.cz
Doprovodný program Ing. Renata Herrmannová (V.I.P., slavnostní zahájení)
Ing. Anna Kruljacová (studenti - hlavní kontakt)
Ing. Pavel Maxera (studenti)
VUT
VUT
VUT
herrmannova@ro.vutbr.cz
anna.kruljacova@vut.cz
pavel.maxera@usi.vutbr.cz

 

Sekretariát ČAH 2019
až do 22. 6. 2019 Centrum sportovních aktivit - ředitelství, Technická 2896/2, 616 69 Brno
23. – 28. 6. 2019 Centrum sportovních aktivit - šatnový objekt, Technická 3031/14, Brno

 

Ředitelé soutěží ČAH 2019

AEROBIK Marta Muchová muchova@cesa.vutbr.cz, 777 146 962
ATLETIKA Richard Adamík adamik@cesa.vutbr.cz, 608 636 806
BADMINTON Jiří Chodníček chodnicekj@vfu.cz
BASKETBAL (M+Ž) Václav Kundera kundera@cesa.vutbr.cz, 775 141 909
BOULDERING Daniela Chlíbková
Tereza Kozlová
chlibkova@cesa.vutbr.cz, 777 889 162
kozlova@cesa.vutbr.cz, 737 435 731
CYKLISTIKA MTB Daniela Chlíbková chlibkova@cesa.vutbr.cz, 777 889 162
FLORBAL (M+Ž) Václav Kotrbáček kotrbacek@cesa.vutbr.cz, 724 705 101
FOTBAL (M) Ladislav Hajnovič Hajnovic.L@seznam.cz, 607 621 367
FRISBEE Václav Kotrbáček
Matouš Kratochvíl
kotrbacek@cesa.vutbr.cz, 724 705 101
xckratochvilm@fch.vut.cz, 606 275 205
FUTSAL (M+Ž) Miloslav Pašek pasek@cesa.vutbr.cz, 737 774 685
HÁZENÁ (M+Ž) Jan Kubernát kubernatj@vfu.cz, 724 335 693
JUDO Milan Slezáček
Lukáš Žižka
slezacek@cesa.vutbr.cz, 723 985 669
zizka.lukas@gmail.com, 602 693 504
KARATE Petr Vrbík
Miloslav Pašek
VrbikPetr@seznam.cz, 737 772 328
pasek@cesa.vutbr.cz, 737 774 685
ORIENTAČNÍ BĚH Pavel Korvas
Adam Chromý
korvas@cesa.vutbr.cz, 775 898 064
776 627 692
PLAVÁNÍ Michaela Bátorová
Petr Hanák
batorova@cesa.vutbr.cz, 732 120 614
petr.hanak@unob.cz
PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Michaela Bátorová
Petr Hanák
batorova@cesa.vutbr.cz, 732 120 614
petr.hanak@unob.cz
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL Václav Kundera kundera@cesa.vutbr.cz, 775 141 909
SOFTBAL MIX Jan Šťastný stastny@cesa.vutbr.cz, 777 883 920
ŠPLH Marta Muchová
Petr Hanák
muchova@cesa.vutbr.cz, 777 146 962
petr.hanak@unob.cz
TENIS Ladislav Hajnovič Hajnovic.L@seznam.cz, 607 621 367
VESLOVÁNÍ Tomáš Macas tomas.macas@upce.cz, 466 036 537
VOLEJBAL (M+Ž) Václav Kundera kundera@cesa.vutbr.cz, 775 141 909