Opravdu chcete registraci zrušit?


Výsledky

Podrobné výsledky vybraných sportů naleznete v tabulce sportů

Celkové pořadí bodování škol

Celkem 141 disciplín (125 disciplín v rámci akademických mistrovství)

PořadíŠkolaBodySoutěžících (1721)
1.Univerzita Karlova v Praze120193
2.Masarykova univerzita115197
3.Vysoké učení technické v Brně108300
4.Univerzita Palackého Olomouc97149
5.Západočeská univerzita v Plzni67.5156
6.České vysoké učení technické v Praze60.5142
7.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava45.586
8.Mendelova univerzita v Brně2851
9.Česká zemědělská univerzita v Praze2248
Ostravská univerzita v Ostravě2262
11.Univerzita Pardubice20.570
12.Vysoká škola ekonomická v Praze18.541
13.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích1733
14.Technická univerzita v Liberci15.527
15.Vysoká škola chemicko-techologická v Praze1540
16.Univerzita Hradec Králové14.56
17.Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem1429
18.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně1127
19.Univerzita obrany718
20.Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o.62
UK - Lékařská fakulta v Plzni63
22.Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.53
Slezská univerzita v Opavě53
24.UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové44
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno48
Vysoká škola finanční a správní Praha42
27.Metropolitní univerzita Praha33
28.Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA24
29.Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.1.51
30.Vyšší odborná škola informačních studií12
31.Akademie múzických umění v Praze2
AZS Wroclaw5
Policejní akademie ČR1
Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.1
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha1
Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o.1

Podrobné výsledky vybraných sportů naleznete v tabulce sportů

aerobik (mix)

kompletní pořadí sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Palackého Olomouc
2.4.5Vysoké učení technické v Brně
4.5Západočeská univerzita v Plzni
4.3Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
5.2Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

atletika (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Česká zemědělská univerzita v Praze
2.5Masarykova univerzita
3.3.5České vysoké učení technické v Praze
3.5Západočeská univerzita v Plzni
5.2Vysoká škola ekonomická v Praze
6.0.5Univerzita Karlova v Praze
0.5Vysoké učení technické v Brně

atletika (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Karlova v Praze
2.5Masarykova univerzita
3.4Univerzita Palackého Olomouc
4.3Západočeská univerzita v Plzni
5.2Ostravská univerzita v Ostravě
6.1České vysoké učení technické v Praze

badminton (muži)

kompletní pořadí sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o.
2.5Vysoká škola chemicko-techologická v Praze
3.4Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
4.3Metropolitní univerzita Praha
5.2Vysoké učení technické v Brně
6.1Mendelova univerzita v Brně

badminton (ženy)

kompletní pořadí sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Karlova v Praze
2.5Univerzita Palackého Olomouc
3.4Vysoká škola finanční a správní Praha
4.3Masarykova univerzita
5.2Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA
6.1Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

badminton (mix)

kompletní pořadí sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Karlova v Praze
2.5České vysoké učení technické v Praze
3.4Vysoké učení technické v Brně
4.3Univerzita Palackého Olomouc
5.1Česká zemědělská univerzita v Praze
1Vysoká škola chemicko-techologická v Praze
1Vyšší odborná škola informačních studií

basketbal (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Masarykova univerzita
2.5Vysoké učení technické v Brně
3.4České vysoké učení technické v Praze
4.3Univerzita Karlova v Praze
5.2Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
6.1Univerzita Pardubice

basketbal (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Karlova v Praze
2.5Masarykova univerzita
3.4Univerzita Palackého Olomouc
4.3Západočeská univerzita v Plzni
5.2Univerzita Pardubice
6.1Vysoké učení technické v Brně

bouldering (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Masarykova univerzita
2.5Západočeská univerzita v Plzni
3.3.5Technická univerzita v Liberci
3.5Vysoké učení technické v Brně

bouldering (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Karlova v Praze
2.5Masarykova univerzita
3.4Univerzita Palackého Olomouc
4.3Vysoké učení technické v Brně
5.2Technická univerzita v Liberci

cyklistika MTB (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Hradec Králové
2.4.5Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
4.5Ostravská univerzita v Ostravě
4.3Vysoká škola ekonomická v Praze
5.2Masarykova univerzita

cyklistika MTB (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Karlova v Praze
2.5Slezská univerzita v Opavě
3.4Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
4.2.5Ostravská univerzita v Ostravě
2.5Univerzita Pardubice

florbal (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
2.5Vysoké učení technické v Brně
3.4Vysoká škola chemicko-techologická v Praze
4.3Vysoká škola ekonomická v Praze
5.2Masarykova univerzita
6.1Západočeská univerzita v Plzni

florbal (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Karlova v Praze
2.5Vysoká škola chemicko-techologická v Praze
3.4České vysoké učení technické v Praze
4.3Mendelova univerzita v Brně
5.2Vysoké učení technické v Brně
6.1Ostravská univerzita v Ostravě

fotbal (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Ostravská univerzita v Ostravě
2.5Masarykova univerzita
3.4České vysoké učení technické v Praze
4.3Západočeská univerzita v Plzni
5.2Univerzita Pardubice
6.1Univerzita Karlova v Praze

frisbee (mix)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Masarykova univerzita
2.5Univerzita Karlova v Praze
3.4České vysoké učení technické v Praze
4.3Západočeská univerzita v Plzni
5.2Vysoké učení technické v Brně
6.1Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

futsal (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Západočeská univerzita v Plzni
2.5Univerzita Karlova v Praze
3.4Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
4.3Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
5.2Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
6.1Vysoké učení technické v Brně

futsal (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Masarykova univerzita
2.5Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
3.4Univerzita Palackého Olomouc
4.3Univerzita Karlova v Praze
5.2České vysoké učení technické v Praze
6.1Západočeská univerzita v Plzni

házená (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Ostravská univerzita v Ostravě
2.5Univerzita Karlova v Praze
3.4Univerzita Palackého Olomouc
4.3Západočeská univerzita v Plzni
5.2České vysoké učení technické v Praze
6.1Vysoké učení technické v Brně

házená (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.0Univerzita Karlova v Praze
0Univerzita Palackého Olomouc
0Vysoké učení technické v Brně

judo (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Vysoké učení technické v Brně
2.5Univerzita Palackého Olomouc
3.4Masarykova univerzita
4.2Česká zemědělská univerzita v Praze
2Univerzita Karlova v Praze
2Západočeská univerzita v Plzni

judo (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Vysoké učení technické v Brně
2.5Univerzita Palackého Olomouc
3.4Masarykova univerzita

karate (muži)

kompletní pořadí sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Vysoké učení technické v Brně
2.5České vysoké učení technické v Praze
3.4Západočeská univerzita v Plzni
4.3Masarykova univerzita
5.2Technická univerzita v Liberci
6.0.5Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
0.5Univerzita Karlova v Praze

karate (ženy)

kompletní pořadí sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Vysoké učení technické v Brně
2.5Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
3.4Masarykova univerzita
4.3Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
5.2České vysoké učení technické v Praze

karate (mix)

kompletní pořadí sportu


PořadíBodyŠkola
1.0Vysoké učení technické v Brně

orientační běh (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.5.5Univerzita Hradec Králové
5.5Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
3.4Vysoké učení technické v Brně
4.3Masarykova univerzita
5.2České vysoké učení technické v Praze

orientační běh (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.5.5Masarykova univerzita
5.5Univerzita Karlova v Praze
3.4UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové
4.3Univerzita Hradec Králové

plavání (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.5.5Mendelova univerzita v Brně
5.5Univerzita Palackého Olomouc
3.4Masarykova univerzita
4.3Vysoké učení technické v Brně
5.2České vysoké učení technické v Praze
6.1Univerzita Karlova v Praze

plavání (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Západočeská univerzita v Plzni
2.5Univerzita Karlova v Praze
3.4Univerzita Palackého Olomouc
4.3Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
5.2Masarykova univerzita
6.1Česká zemědělská univerzita v Praze

plavání (mix)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Palackého Olomouc
2.5Masarykova univerzita
3.3.5Mendelova univerzita v Brně
3.5Západočeská univerzita v Plzni
5.2Univerzita Karlova v Praze
6.1Česká zemědělská univerzita v Praze

plavání s ploutvemi (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Palackého Olomouc
2.5Vysoké učení technické v Brně
3.4Univerzita Karlova v Praze
4.3České vysoké učení technické v Praze
5.2Masarykova univerzita
6.1Česká zemědělská univerzita v Praze

plavání s ploutvemi (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Palackého Olomouc
2.5Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
3.4Univerzita Karlova v Praze
4.3Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
5.2Masarykova univerzita
6.1Česká zemědělská univerzita v Praze

plavání s ploutvemi (mix)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.5.5Univerzita Karlova v Praze
5.5Univerzita Palackého Olomouc
3.4Česká zemědělská univerzita v Praze

plážový volejbal (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Vysoká škola ekonomická v Praze
2.5Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
3.4České vysoké učení technické v Praze
4.3Univerzita Karlova v Praze
5.2Technická univerzita v Liberci
6.0.5Masarykova univerzita
0.5Mendelova univerzita v Brně

plážový volejbal (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Západočeská univerzita v Plzni
2.4.5Masarykova univerzita
4.5Vysoká škola ekonomická v Praze
4.3Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
5.1.5Mendelova univerzita v Brně
1.5Vysoké učení technické v Brně

softbal (mix)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6České vysoké učení technické v Praze
2.5Západočeská univerzita v Plzni
3.4Masarykova univerzita
4.3Vysoké učení technické v Brně

šplh (muži)

kompletní pořadí sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Karlova v Praze
2.5České vysoké učení technické v Praze
3.4Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
4.3Mendelova univerzita v Brně
5.2Univerzita Palackého Olomouc
6.1Univerzita obrany

šplh (ženy)

kompletní pořadí sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita obrany
2.5Univerzita Karlova v Praze
3.4Vysoké učení technické v Brně

tenis (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
2.5Univerzita Palackého Olomouc
3.4Vysoké učení technické v Brně
4.3Univerzita Pardubice
5.2Univerzita Karlova v Praze
6.1Mendelova univerzita v Brně

tenis (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6UK - Lékařská fakulta v Plzni
2.5Univerzita Palackého Olomouc
3.4Univerzita Karlova v Praze
4.3Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
5.1.5Masarykova univerzita
1.5Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

veslování (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Vysoké učení technické v Brně
2.5Univerzita Pardubice
3.4Mendelova univerzita v Brně
4.3Česká zemědělská univerzita v Praze
5.2Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

veslování (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Univerzita Karlova v Praze
2.5Univerzita Palackého Olomouc
3.4Vysoké učení technické v Brně

veslování (mix)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Vysoké učení technické v Brně
2.5Univerzita Pardubice
3.4Mendelova univerzita v Brně
4.3Univerzita Palackého Olomouc

volejbal (muži)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Technická univerzita v Liberci
2.5Vysoké učení technické v Brně
3.4Masarykova univerzita
4.3Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
5.2České vysoké učení technické v Praze
6.1Mendelova univerzita v Brně

volejbal (ženy)

kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu


PořadíBodyŠkola
1.6Masarykova univerzita
2.5Západočeská univerzita v Plzni
3.4Vysoké učení technické v Brně
4.3Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
5.2Česká zemědělská univerzita v Praze
6.1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích